Drljača Borra

Drljača Borra 

 

Mašina za pripremu zemljišta pred setvu sa klinovima poznatija kao drljača. Koristi se isključivo za sitnjenje zemlje pri malo većoj brzini kretanja, a prednosti jesu to što omogućava bolje zatvaranje brazde, kao i to što za razliku od ostalih mašina za pripremu manje „vadi vlagu“.  Konstrukcija je izuzetno čvrsta izgrađena od kutijastih profila 80x80cm sa debljinom zida od čak 8mm. Klinovi su dimenzija 30x30mm, a dugački su 300mm i nazubljeni su sa obe strane, te se nakon iskorišćenja jedne strane klinovi mogu jednostavno okrenuti i nastaviti sa radom. Na prednjoj dasci se nalaze dodatni šiljci te to dodatno utiče na ravnanje i sitnjenje zemlje. Dupli rotori, poznatiji kao flah rotor, služe za štelovanje dubine drljače, a takođe su sastavljeni tako da prate teren u 2 ose, tako da odlično prate teren nezavisno jedan od drugog.

Video snimci u radu

Tehničke karakteristike

TIPBROJ BATERIJADUŽINA KLINAHIDR. KRILARADNI ZAHVATTEŽINAPOTREBNA SNAGACENA BEZ PDV-A
BORRA 2002300 mmne2,0m650 kg45-70 KS1040 €
BORRA 3003300 mmne3,0m1000 kg70-85 KS1430 €
BORRA 4004300 mmda 4,0m1300 kg80-90 KS2530 €
BORRA 5005300 mmda4,8m1650 kg90-120 KS2950 €
BORRA 6006300 mmda5,8m1950 kg120-150 KS3520 €
BORRA 7007300 mmda6,7m2300 kg180-210 KS4100 €