Gruber ILGI Apollo hidraulični

Gruber ILGI Apollo hidraulicni

Teški kultivatori-gruberi Apollo mogu se koristiti za različite vrste obrade zemljišta sa kompaktnom i kombinovanom strukturom. Meže se primeniti za efektivnu obradu strnjišta posle žetve. Podešavanjem se može postići željena dubina
prosecanja zemlje bez prevrtanja. Strnjika se meša sa zemljom time što je iz korena isečena, i žetveni ostaci ostaju kao prihrana za sledeću sezonu. Smanjenaje i mogućnost formiranja korova.
Dubina rada se može podesiti od 5 do 35 cm ispod površine zemlje i na toj dubini se odvija obrada zemljišta.
Zemljišna posteljica se priprema na pogodan način regulišući visinu diskova i rotora. Mogućnost zadržavanja vode je povećana posle ovakve obrade zemljišta.
Kultivatori-gruberi od 3 do 3,5 met. su nošenog tipa, a 4 met i više mogu biti nošeni i vučeni na podvozu. Takođe, modeli od 4 met. i više su hidraulično sklopivi u transportni položaj ne širi od 2,8 met. Ovako se može odabrati model koji će najviše odgovarati.
Korišćenje ove mašine omogućava efektivniju obradu zemljišta, manje sabijanje, i prema tome, i ono što je najvažnije, manji utrošak goriva i manji trošak za pripremanje zemljišta.

Video snimci u radu

Tehničke karakteristike

TIPAPL 400APL 500APL 600APL 700APL 800
Broj radnih organa1316192325
Radni zahvat (m)4,0 m5,0 m6,0 m7,0 m8,0 m
Transportna širina (m)2,82,83,03,03,0
Potrebna snaga traktora (KS)160 - 250 180 - 300230 - 350280 - 400 300 -500
Težina osnovne mašine (kg)27203259569365446975
Tezina mašine sa cevastim rotorom (kg)32303915728383088030
Tezina mašine sa disk valjkom (kg)388846577290 kg8310 kg8956
Tezina mašine sa helix rotorom (kg)3420408466667670 8233
Tezina mašine sa prstenastim rotorom (kg)32703939644375648105
Cena osnovne mašine bez PDV-a9700 €11650 €18690 €21440 €22380 €
Cena mašine bez PDV-a sa cevastim rotorom10980 €13180 €20430 €23500 €24630 €
Cena mašine sa disk valjkom bez PDV-a12470 € 14870 €22400€25320 €26650 €
Cena mašine sa helix rotorom bez PDV-a11770 €14070 €21500 €24580 €25830 €
Cena mašine sa prstenastim rotorom bez PDV-a11130 €13370 €26650 €23760 €24920 €