Gruber ILGI APOLLO FIX

Gruber ILGI Apollo

Teški kultivatori-gruberi Apollo mogu se koristiti za različite vrste obrade zemljišta sa kompaktnom i kombinovanom strukturom. Meže se primeniti za efektivnu obradu strnjišta posle žetve. Podešavanjem se može postići željena dubina prosecanja zemlje bez prevrtanja. Strnjika se meša sa zemljom time što je iz korena isečena, i žetveni ostaci ostaju kao prihrana za sledeću sezonu. Smanjenaje i mogućnost formiranja korova. Dubina rada se može podesiti od 5 do 35 cm ispod površine zemlje i na toj dubini se odvija obrada zemljišta. Zemljišna posteljica se priprema na pogodan način regulišući visinu diskova i rotora. Mogućnost zadržavanja vode je povećana posle ovakve obrade zemljišta. Kultivatori-gruberi od 3 do 3,5 met. su nošenog tipa, a 4 met i više mogu biti nošeni i vučeni na podvozu. Takođe, modeli od 4 met. i više su hidraulično sklopivi u transportni položaj ne širi od 2,8 met. Ovako se može odabrati model koji će najviše odgovarati. Korišćenje ove mašine omogućava efektivniju obradu zemljišta, manje sabijanje, i prema tome, i ono što je najvažnije, manji utrošak goriva i manji trošak za pripremanje zemljišta.

 

Dodatna oprema: 

Video snimci u radu

Tehničke karakteristike

TIPAPL 300 APL 350APL 400 SKLOPIVIAPL 500 SKLOPIVIAPL 600 SKLOPIVIAPL 700 SKLOPIVI
Broj radnih organa101213161923
Radni zahvat (m)3,003,504,005,006,007,00
Transportna širina (m)3,003,502,802,803,003,00
Potrebna snaga (KS)130 - 200140 - 210160 - 250180 - 300230 - 350280 - 400
Тežina osnovne mašine (kg)166618762720325956936544
Težina mašine sa cevastim rotorom (kg)200022253231391564107475
Težina mašine sa disk valjkom (kg)246227633888465772838956
Težina mašine sa helix rotorom (kg)213223803420409066667670
Težina mašine sa prstenstim rotorom (kg)209023263270721064437564
CENA osnovne mašine bez PDV-a (€)3430 €4350 €6610€7870€13760€15570€
CENA mašine sa cevastim rotorom bez PDV-a (€)4120 €5100 €7730 € 9220 €15280 €17380 €
CENA mašine sa disk valjkom bez PDV-a (€)5160 €6330 €9370 €11090 €17310 €19450 €
CENA mašine sa helix rotorom bez PDV-a (€)4670 €5720 €8480 €10070 €16320 €18430 €
CENA mašine sa prstenastim rotorom bez PDV-a (€)4320 € 5310 €8040 €9590 €15720 €17890 €