Gruber ILGI Apollo

Guber ILGI Apollo

Teški kultivatori-gruberi Apollo mogu se koristiti za različite vrste obrade zemljišta sa kompaktnom i kombinovanom strukturom. Meže se primeniti za efektivnu obradu strnjišta posle žetve. Podešavanjem se može postići željena dubina prosecanja zemlje bez prevrtanja. Strnjika se meša sa zemljom time što je iz korena isečena, i žetveni ostaci ostaju kao prihrana za sledeću sezonu. Smanjenaje i mogućnost formiranja korova. Dubina rada se može podesiti od 5 do 35 cm ispod površine zemlje i na toj dubini se odvija obrada zemljišta. Zemljišna posteljica se priprema na pogodan način regulišući visinu diskova i rotora. Mogućnost zadržavanja vode je povećana posle ovakve obrade zemljišta. Kultivatori-gruberi od 3 do 3,5 met. su nošenog tipa, a 4 met i više mogu biti nošeni i vučeni na podvozu. Takođe, modeli od 4 met. i više su hidraulično sklopivi u transportni položaj ne širi od 2,8 met. Ovako se može odabrati model koji će najviše odgovarati. Korišćenje ove mašine omogućava efektivniju obradu zemljišta, manje sabijanje, i prema tome, i ono što je najvažnije, manji utrošak goriva i manji trošak za pripremanje zemljišta.

 

Video snimci u radu

Tehničke karakteristike

TIPAPL - 300APL - 350
Broj radnih organa1012
Radni zahvat (m)3,03,5
Transportna širina (m)3,03,5
Potrebna snaga (KS)130 - 200140 - 210
Težina osnovne mašine (kg)16661876
Težina mašine sa cevastim rotorom (kg)19932225
Težina mašine sa disk valjkom (kg)24622763
Težina mašine sa helix rotorom (kg)21322380
Težina mašine sa prstenastim rotorom (kg) 20862326
CENA osnovne mašine bez PDV-a (€)5640 €7020 €
Cena mašine sa cevastim rotorom (€)6430 €7870 €
Cena mašine sa disk valjkom (€) 7370 €8920 €
Cena mašine sa helix rotorom (€)7010 €8530 €
Cena mašine sa prstenastim rotorom (€) 6520 €7980 €