Podrivač Dragon

Podrivac Dragon

Podrivač DRAGON

Podrivač DRAGON je pogodan za traktore velikih snaga (150-300 KS). Maksimalna dibina rada je 60cm, što
omogućava efikasno razbijanje plužnog đona, a može se koristiti i u osnovnoj obradi kao zamena za plug
bez okretanja plastice. Razmak između radnih tela sa može proširivati i sužavati, u zavisnosti od potrebe,
a time se povećava ili smanjuje i radni zahvat. Nosač radnog tela je jednodelni, vezan za ram okretnim
i sigurnosnim zavrtnjem, i zaštićuje mašinu od lomova prilikom sudara sa preprekama u dubokim slojevima.
Visok klirens od 90 cm, obezbeđuje nesmetani rad i dobar protok zemljišta i biljnih ostataka svim kulturama
koje se obrađuju.

Video snimci u radu

Tehničke karakteristike

MODELBROJ RADNIH TELARADNI ZAHVATTEZINAPOTREBNA SNAGA TRAKTORA (KS)
Dragon 552.5 m2000 kg160 KS
Dragon 773,0 m2350 kg220 KS
Dragon 773.5 m2400 kg220 KS