Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura

Na ovaj konkurs mogu se prijaviti svi poljoprivrednici koji su: 

 • Kupili mašinu ili opremu u periodu od 1. Januara pa sve dok podnesu zahtev. (samo jednom se sme podneti zahtev)
 • Vrednost prelazi iznos od 100.000,00 dinara (sto hiljada dinara)
 • Pojedinačna stavka na računu ne može biti manja od 50.000,00 (pedeset hiljada dinara)
 • Ne koristitie podsticaje kod nekog drugog fonda ili slično (napisaću dole gde se vadi ova potvrda)
 • Nemate dugovanja prema ministarstvu
 • Nema nerealizovanih investicija koje su odobrene. (Ako ste dobili rešenje ranije za kupovinu opreme a niste realizovali, ne možete učestvovati na ovom konkursu
 • Izmirili ste obaveze javnih prihoda (napisaću dole gde se vadi ova potvrda)
 • Dobavljač i kupac nisu povezana lica

Da biste podneli zahtev morate imati sledeću dokumentaciju: 

 • Račun za opremu (dobijate od dobavljača)
 • Otpremnicu (dobijate od dobavljača)
 • Izvod iz banke ako ste platili preko računa opremu, a ako ste platili u kešu onda samo fiskalni isečak (dobijate od dobavljača)
 • Garantni list (dobijate od dobavljača)
 • Uverenje o izmirenju obaveza po osnovu javnih prihoda – Vadi se u lokalnoj samoupravi ili opštini
 • Isto uverenje o izmirenju obaveza po osnovu javnih prihoda samo ovog puta iz poreske uprave ili trezora
 • Potvrda da kod opštine ne koristite podsticajna sredstva za nabavku mašina, vadi se u opštini ili lokalnoj samoupravi
 • Ista potvrda kao ova iznad samo kod pokrajine (do sada je ovo išlo po automatizmu, a tako će i ostati)

Ove potvrde i uverenja ne smeju biti starija od 30 dana!

Maksimalni iznos koji možete dobiti je 1.500.000,00 dinara (milion i petsto hiljada dinara)

Vukašin Milinković

 

 

Možete pogledati kompletan pravilnik na sledećem link-u

http://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2018/06/PRIMARNA-BILJNA.pdf

 

 

 

Tagovi