Video snimci u radu

Tehničke karakteristike

Tip Radni Zahvat Širina u transportu Broj radnih tela Razmak radnih tela Težina Potrebna snaga KS